Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

mixmonix
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
mixmonix
8985 5874
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaHannna Hannna
mixmonix
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"

May 26 2015

mixmonix
3742 d740
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
4434 aac2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
mixmonix
 Myślę, że każdy lubi tych, którzy potrafią wydobyć z nas to, co najlepsze; jest to jeden z powodów mojego uczucia do Ciebie.
— Agata Tuszyńska
Reposted fromIriss Iriss viamadlajn madlajn
mixmonix
mixmonix
6920 6228
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouuung youuung
mixmonix
0465 fc61
Reposted fromnadis nadis
mixmonix
1804 fc19
Reposted fromlittlefool littlefool vianadis nadis
mixmonix
2054 d182
best scene ever
Reposted fromobliviate obliviate viasuits suits
mixmonix
0174 6924 500
Kraków, Twardowskiego, emenemsy.
Reposted fromredshadow redshadow viascorpix scorpix

May 24 2015

mixmonix
6795 0a80
Reposted fromiamstrong iamstrong viaresort resort
Donoszę ci że rano wstałem
i nie ma niczego tu
na co chciałbym spojrzeć.
— Jerzy Grupiński
7957 3670
Reposted fromarmadillo armadillo viagoby goby
mixmonix
5319 dd10
Reposted frommartynkowa martynkowa viagoby goby
mixmonix
To, czego szukasz, także Ciebie szuka.
— Clarissa Pinkola Estés
Reposted fromroxanne roxanne viacoconutmousse coconutmousse
mixmonix
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse
mixmonix
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viascorpix scorpix
mixmonix
2115 c3b4
Reposted fromcalifornia-love california-love viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl