Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

mixmonix
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viasubiektywne subiektywne
mixmonix
4786 5d8c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasubiektywne subiektywne
mixmonix
Boimy się wszyscy i bez wyjątku.[...]
Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsubiektywne subiektywne
mixmonix
Gdybym zapomniał
o Tobie- nie tęsknij.
Przecież nic
nas nie łączyło.

Kilka spotkań przy kawie.
Czerwone wino,
dopijane na koniec
romantycznych kolacji.

Wtedy zawsze byliśmy
tacy uśmiechnięci.
Jakby szczęśliwi.

Gorące prysznice
w nieco przyciasnej kabinie
sprawiały nam tyle
przyjemności,
a zaparowane lustro
nie widziało,
jak dobrze nam razem.

Było ślepe...
tak samo, jak my.

Przecież
nigdy nie czułem,
byśmy kochali się sercem,
chociaż ciałem
kochaliśmy się co noc.

Przecież
nawet już
nie pamiętam
Twojego imienia.
— -Mateusz Szulc, 'Niepamięć'
Reposted fromsubiektywne subiektywne
mixmonix
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 12 2015

mixmonix

June 08 2015

mixmonix

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.

— Henning Mankell
mixmonix
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
mixmonix
5457 b291
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
5537 f464
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
1973 d33e
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
0688 9600 500

bleeblu:

Today, today.

Reposted fromwestwood westwood viascorpix scorpix
mixmonix
9354 7f4f
Reposted fromscorpix scorpix

June 01 2015

mixmonix
3304 3e32 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaMalinaMalinowa MalinaMalinowa
mixmonix
6061 b571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
6019 f986
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
8812 259d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
5345 4f3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mixmonix
9668 435f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl